• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ενδιαφέροντα άρθρα για τους γονείς

Τα παρακάτω άρθρα αναρτήθηκαν στο πλαίσιο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Σκοπός των συγκεκριμένων αναρτήσεων είναι η ενημέρωση των γονέων τόσο για τον τρόπο που μπορούν να συμμετέχουν στη λειτουργία του σχολείου, όσο και για ζητήματα που τους αφορούν.

Τα πρώτα δύο άρθρα μας πληροφορούν αφενός για τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή (πού, πώς και γιατί πρέπει να εμπλέκονται), αφετέρου για την υποστήριξη-καθοδήγηση που μπορούν να έχουν ώστε να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά.

Το τρίτο άρθρο έχει στόχο να δώσει περισσότερες πληροφορίες σε ένα ζήτημα που απασχολεί τους γονείς. Το συγκεκριμένο άρθρο επιλέχθηκε ύστερα από τη δήλωση ενδιαφέροντος των γονέων να παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “τη χρήση του διαδικτύου”.

Γονείς και σχολική ζωή (1)

 

Ένα σχολείο για γονείς (2)

 

Παιδιά και διαδίκτυο (3)

Comments are closed