• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο οδηγίες από την Ψυχολόγο κ. Σκλάβου Ηρώ και την Κοινωνική Λειτουργό κ. Αγγουράκη Ροδάνθη για την ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Οδηγίες προς τους γονείς για την ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Comments are closed