Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό ιστότοπο του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

Κατά την πλοήγησή σας, μπορείτε να ενημερωθείτε για το Σχολείο μας, τις δραστηριότητες, να συναντήσετε ενδιαφέρουσες εφαρμογές,  εκπαιδευτικό υλικό και συνδέσεις. 

Το σχολείο βρίσκεται στην πόλη του Ηρακλείου και λειτουργεί ως ολοήμερο. Εφαρμόζεται το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου και γίνονται μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής. 

Στο σχολείο λειτουργούν προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης, ενώ λειτουργεί Τμήμα Ένταξης με στόχο την εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Υποστηρίζεται από Tempera & WordPress.
loading