• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας

Δ_Σ_ 9ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου

Comments are closed