• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Το Σχολείο

Το σχολείο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι 12/θέσιο και λειτουργεί κατά το τρέχον σχολικό έτος με 13 τμήματα γενικής παιδείας. 

Η εγγραφή των μαθητών/τριών για κάθε νέο σχολικό έτος που ξεκινά το Σεπτέμβριο γίνεται τον Ιούνιο. Μαθητές/τριες των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου, για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις, μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.

Το πρόγραμμα περιέχει τα μαθήματα που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Θρησκευτικά, Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Φυσική Αγωγή).

Τα μαθήματα του πρωινού ωραρίου ξεκινούν στις 08:10΄ και τελειώνουν στις 13:15΄. Το ωράριο λειτουργίας είναι ως εξής:

08:10 ? 09:40  –  1η και 2η Διδακτική ώρα
09:40 ? 10:00 – 1ο Διάλειμμα
10:00 ? 11:30 – 3η και 4η Διδακτική ώρα
11:30 ? 11:45  – 2ο Διάλειμμα
11:45 ? 12:25 – 5η Διδακτική ώρα
12:25 ? 12:35 – 3ο Διάλειμμα
12:35 ? 13:15 – 6η Διδακτική ώρα

Στο σχολείο λειτουργεί με ολοήμερο πρόγραμμα με στόχο να εξυπηρετήσει παιδαγωγικούς, αλλά και κοινωνικούς στόχους.  Το Ολοήμερο πρόγραμμα ξεκινά τη λειτουργία του στις 13:15΄

Το πρόγραμμα του ολοήμερου είναι το παρακάτω:

13:15 ? 13:20 – Μετάβαση μαθητών ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13:20 ? 14:00 – 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος- Σίτιση

14:00 ? 14:15 – 1ο Διάλειμμα

14:15 ? 15:00 – 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Μελέτη-Προετοιμασία

15:00 ? 15:15 – 2ο Διάλειμμα

15:15 ? 16:00 – 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή,  Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) 

                                                 (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Στα παρακάτω ηλεκτρονικά αρχεία μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου: 

? Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017

?Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.