• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από τη σύμμβολο Κα Μαρτίνου:

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η συμμετοχή  του σχολείου μας είναι αναρτημένη στην κατηγορία «Εκπαιδευτικές δράσεις»

Comments are closed