• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ενημέρωση από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Σχολείου μας

Αγαπητοί γονείς, στα πλαίσια του προγράμματος του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης», θα βρίσκεται φέτος στο χώρο του σχολείου κάθε Τετάρτη,  Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) η οποία απαρτίζεται από την Κοινωνική Λειτουργό (κ. Ροδάνθη Αγγουράκη),  την Ψυχολόγο (κ. Ηρώ Σκλάβου) και τη  Δασκάλα Ειδικής Αγωγής (κ. Στέλλα Μαράκη) .

Σκοπός της ΕΔΥ είναι η ενδυνάμωση, η υποστήριξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Στo πλαίσιo της δράσης της ΕΔΥ, θα πραγματοποιηθούν παρατηρήσεις μέσα στην τάξη, γνωριμία με μαθητές, ομαδικές και ατομικές συναντήσεις, συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου και ατομικές συναντήσεις με γονείς μαθητών.

Οι γονείς που επιθυμούν επικοινωνία με την ΕΔΥ για θέματα που αφορούν τους μαθητές του σχολείου παρακαλούμε να απευθύνονται στον Διευθυντή ή στον εκπαιδευτικό της τάξης, οι οποίοι θα διαβιβάζουν το αίτημά τους ή να επικοινωνήσουν συμπληρώνοντας  ηλεκτρονικά τη φόρμα επικοινωνίας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο  https://docs.google.com/forms/d/1gSXxb2JsH6GvvKMPm4dKKLnnJMwlw_nVrXSDmKHnvJE/edit

Με εκτίμηση η Διεπιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης

Η Διευθύντρια  του   σχολείου 

Τσαχάκη Στυλιανή

Comments are closed