• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Κριτήρια δανεισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Κριτήρια δανεισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε  έχουν αγοραστεί  από τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου και διατίθενται  για δανεισμό 10 tablets για να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια δανεισμού  φορητών συσκευών στους μαθητές που δε διαθέτουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, tablet, laptop ή κινητό τηλέφωνο  προκειμένου να εξυπηρετηθούν για τη  σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε  το υπουργείο Παιδείας, είναι:

Α. Τα κοινωνικά

Β. Το χαμηλό εισόδημα

Γ. Η ανεργία γονέων/κηδεμόνων

Δ. Η ιδιότητα μέλους μονογονε?κής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, και,

Ε. Η ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης

ΣΤ. Εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθήματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώσουν το σχολείο με email (mail@9dim-irakl.ira.sch.gr) και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τον προσφορότερο τρόπο (ηλεκτρονικά κλπ.)

Η διαδικασία

  1. Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, μετά από συνεννόηση με τον οικείο Σύλλογο των Διδασκόντων, τα μέλη του οποίου μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους καθ? οιονδήποτε τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, αποφαίνεται σε ποιον, κατά προτεραιότητα μαθητή/τρια ή εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  1. Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

 

 

Comments are closed