• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ελληνικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

? Σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ)
? Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)
? Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT)
? Ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους
? Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας
? Δωρεάν Ελληνικά Ηλεκτρονικά Βιβλία (free greek ebooks)
? Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.)
? Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
? Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
? Ψηφιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

? Gallica
? World Digital Library
? Iinternational Children’s Digital Library – A Library for the World’s Children
? Eur-Lex H πύλη εισόδου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
? IFLA World Library and Information Congress
? Free ebooks – Project Gutenberg
? Europeana – Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη

?  The European Library

Για να δείτε όλες τις ψηφιακές βιβλιοθήκες (Πατήστε εδώ)

Comments are closed