• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ελληνικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ)
♦ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)
♦ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT)
♦ Ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους
♦ Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας
♦ Δωρεάν Ελληνικά Ηλεκτρονικά Βιβλία (free greek ebooks)
♦ Ψηφιοποίηση, Αξιοποίηση, Ανάδειξη Πολιτιστικών Συλλογών του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.)
♦ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
♦ Ψηφιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

♦ Gallica
♦ World Digital Library
Iinternational Children’s Digital Library – A Library for the World’s Children
♦ Eur-Lex H πύλη εισόδου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
♦ IFLA World Library and Information Congress
Free ebooks – Project Gutenberg
♦ Europeana – Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη

  The European Library

Για να δείτε όλες τις ψηφιακές βιβλιοθήκες (Πατήστε εδώ)

Comments are closed