• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ψηφιακό Υλικό

Στη σελίδα μας έχετε τη δυνατότητα να βρείτε συγκεντρωμένο χρήσιμο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αλλά και άλλων επίσημων φορέων για το δημοτικό σχολείο, το οποίο ανανεώνετε συνεχώς.

Το συγκεκριμένο υλικό μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες σε διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις.


Comments are closed