• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Eκπαίδευση Aλλοδαπών

Εκπαιδευτικά υλικά ? Ιστοσελίδες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, αλλά και των παιδιών προσφύγων

Επιμορφωτικό υλικό του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών». Πρόκειται για υλικό κατάλληλο για εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από ζητήματα γλώσσας-διγλωσσίας, διδακτικής μεθοδολογίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει κείμενα που αναφέρονται τόσο στη θεωρία όσο και στη διδακτική πράξη. Διαρθρώνεται σε 4 ενότητες: 1. Επιμορφωτικό υλικό ΕΠΠΑΣ 2. Θεωρητικά κείμενα (ενότητες: Γλώσσα/Λογοτεχνία, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Διδακτική μεθοδολογία, Ταυτότητα/ετερότητα, Γνωστικά αντικείμενα) 3. Διδακτικές εφαρμογές (Γλώσσα/Λογοτεχνία, Δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες. Διαπολιτισμικές αναφορές σε σχολικά εγχειρίδια, Φυσικές επιστήμες) και 4. Χρήσιμες Συνδέσεις & Υποστηρικτικό Υλικό

Εκπαιδευτικά υλικά του Προγράμματος για την Εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας της Θράκης. Περιλαμβάνει σχολικά βιβλία και υλικά κατάλληλα για αλλόγλωσσους μαθητές για την πρωτοβάθμια (για τα μαθήματα γλώσσας, ιστορίας, γεωγραφίας, κοινωνικής και πολιτικής αγωγής) και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (για τα μαθήματα γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας, μαθηματικών, φυσικών επιστημών, γεωγραφίας), υποστηρικτικά εκπαιδευτικά υλικά, λεξικά, ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και επιμορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς.

Εκπαιδευτικό υλικό που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο» . Εκτός από τις βασικές σειρές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα Τμήματα Υποδοχής, περιλαμβάνει συμπληρωματικό υλικό για τη διδασκαλία της γλώσσας, υλικό για την υποστήριξη της γλωσσικής μάθησης εκτός διδακτικού πλαισίου, υλικό υποστήριξης της μάθησης στα μαθήματα του Α.Π., υλικό για τη διαθεματική διδασκαλία διαπολιτισμικού προσανατολισμού, καθώς και υλικό για ανοικτή διδασκαλία επικοινωνιακού-βιωματικού προσανατολισμού. Το υλικό καλύπτει τις βαθμίδες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου.

Επιμορφωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Περιλαμβάνει 34 μικρά βιβλία χωρισμένα σε 3 θεματικές ενότητες: 1. Διδακτική Μεθοδολογία, 2. Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και 3. Ταυτότητες και Ετερότητες. Έχουν γραφτεί από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με στόχο να απαντήσουν σε ερωτήματα που τίθενται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

Εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τάξης και διδακτικού αντικειμένου (γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, καλλιτεχνικά κτλ.).

Ιστοσελίδα του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, παραγωγή των παιδιών και δασκάλων του σχολείου καθώς και δημοσιευμένα κείμενα με ανάλυση των εκπαιδευτικών πρακτικών.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI9J3KQvpgGcrbnn6NBoxJJ8_xiKfcShS

Ταινίες παιδιών από το 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

Ιστολόγιο εκπαιδευτικών με ταινίες, βίντεο, οπτικο-ακουστικό υλικό, σχέδια μαθημάτων και οδηγούς, θεατρικές και βιωματικές δραστηριότητες, λογοτεχνία, κείμενα, απόψεις κ.ά. Προτείνεται για την προσέγγιση θεμάτων διακρίσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ρατσισμού, φασισμού, σχολικής βίας, σεβασμού της διαφορετικότητας κ.α.

Πολύδρομο. Ομάδα για την διγλωσσία, τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Περιλαμβάνει ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό.

Compasito ? «Μικρή Πυξίδα», εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, του  Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναφέρεται σε θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό σχετικών παιχνιδιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, με υλικό για τη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό ζήτημα.

Ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Ιστοσελίδα του Συνήγορου του παιδιού

Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού

Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες

Τα σχόλια είναι κλειστά.