• 9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Το σχολικό έτος 2015-2016 οι τάξεις Β1, Β2 και Δ1 του σχολείου με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού των εικαστικών, στα πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης ασχολήθηκαν με την ανακύκλωση.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές/τριες δημιούργησαν διάφορες κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά. 

Δείτε τα έργα των παιδιών:

 

 

 

Comments are closed